تبلیغات
تانیش یعنی آشنا...
تانیش یعنی آشنا...

چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد
از واژه ی دو وجهی تکرار خسته ام

حال من خوب است...
اما تو باور نکن


رویای بعید

تو مثل یک آمدن بعیدی،یعنی دوری،یعنی شاید هزار سال طول بکشد و باز هم تو از ته این خیابان معلوم نباشی. یعنی زمان برای آمدن تو مثل زمان رویاهای فیلم "تلقین" خیلی طول می کشد. ثانیه ها کش می آیند. قرن ها می گذرد و باز هم از تو خبری نمی شود. این طوری دردها هم کش می آیند،غم ها هم زیاد می شوند و اندوه توی همه ی رگ های زندگی می ریزد و می ریزد و می ریزد...

یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 | نظرات ()چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد
از واژه ی دو وجهی تکرار خسته ام

حال من خوب است...
اما تو باور نکن


تانیش

اسفند 1390
بهمن 1390
آذر 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390

لالایی
تمام تو، تمام من
نارفیقی
رسم عاشق کشی
آدم که دانشجو بشه...
مناجات
دعا
اوراق
تنهایی
دروغ
فراموشی
دو رود موازی
کسی قرار است که بیاید...
نوزده سالگی
غمگینم

سایه روشن
ستایا
علی را عدلش کشت
دیدار
سایه تنهایی
تنهایی های یک رویا
شب های پرسه در ماه

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0